Team

Op onze school zetten wij ons allemaal in voor goed, en betekenisvol onderwijs. Samen vormen we een lerende gemeenschap. Wij hechten veel waarde aan training en scholing van onze leerkrachten en onderwijsassistenten. We hebben, ook op onze Amsterdamse basisschool te maken met het lerarentekort.

 

Vanuit onze visie op goed, betekenisvol onderwijs, willen wij zo min mogelijk concessies doen, en staan er uitsluitend bevoegde leerkrachten structureel voor de groep. Er zijn in schooljaar 2021-2022 vier groepen:

  • Twee groepen 1/2
  • Een groep 3;
  • Een groep 4/5

Gestuurd wordt om te groeien naar een school bestaande uit acht groepen in totaal, waarvan twee groepen 1/2.

Rob Gerritsen

Leerkracht
Stuur e-mail ›  

Rutger Slok

Directeur
Stuur e-mail ›  
0208208262

Maaike Ottenhof

Administratie
Stuur e-mail ›  
0208208262