/

Welkom bij de Rembrandtparkschool

Onze school is een kleinschalige openbare school in Amsterdam West, vlakbij het Rembrandtpark. Een school met persoonlijke aandacht voor iedereen. Wij leren van en met elkaar en werken nauw samen met ouders. Naast kwalificatie en socialisatie maken wij in ons curriculum ruimte voor persoonsvorming. De lesdag begint op onze school met yoga, meditatie en/of mindfulness en eindigt met een kort reflectiemoment, een terugblik op de dag. Daarmee willen wij kinderen bewust verbinding laten maken met zichzelf en met de ander. Vanuit die veilige basis gaan kinderen, na groep 8, met vertrouwen de wijde wereld in.


Ons onderwijs

Onze school is volop in ontwikkeling. Wij zijn een betrekkelijk nieuwe school. Als u voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar bewustzijn een van de belangrijkste gemeenschappelijke kernwaarden is.

Lees meer


Kom kennismaken

Op onze school zetten wij ons allemaal in voor goed, en betekenisvol onderwijs. Samen vormen we een lerende gemeenschap. 

Contact


Communicatie

Ouders hebben toegang tot het portaal van ons leerlingadministratiesysteem en leerlingvolgsysteem. Gekoppeld hieraan is ook de communicatie app Parro die wij gebruiken om met elkaar in contact te komen.

Bekijk de nieuwsbrieven